Harç Katkıları

Filli Boya Friol 0°C

Friol 0°C, çimentonun hidratasyonunu hızlandırıp, priz süresini kısaltarak, donmaya karşı direnç kazandıran, sıvı harç katkısıdır. KULLANIM ALANLARI Kışın beton ve harcın donmaya karşı korunmasında, -10°C sıcaklığa kad...

Filli Boya Lateks

Lateks, bünyesinde bulunan kopolimer sayesinde yapıda, su geçirimsizlik ve kimyasal maddelere karşı direnç sağlayan, harç içindeki tanecikler arasındaki aderansı arttırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltan, kullanım...

Betek-1

Betek-1, içeriğindeki maddeler sayesinde harca kolay işlenme özelliği kazandıran, harçta oluşan boşlukları tıkayarak geçirimsizlik sağlayan, harçta oluşabilecek çatlakları önleyen sıvı harç katkısıdır. Kullanım Alanları...

Filli Boya Bepermo

Su geçirimsizliği istenen her türlü sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, yüksek kalitede su itici bir yüzey oluşturan, beyaz renkli klorür içermeyen, toz halde harç katkı malzemesidir. Kullanım Alanları Bepermo, suy...